Bekijk alle vluchten »

Stuur een vredesduif aan Hanaa Edwar

Ze krijgt ruziënde parlementariërs weer aan het werk en organiseert grootscheepse sit-ins in Irak’s grootste steden. Wie niet naar de argumenten van Hanaa Edwar luistert, zal voelen dat dat niet zo verstandig was. Haar grote project heet Democratie. Deze strijdster voor mensenrechten, transparantie en anti-corruptie, is vasthoudend en niet bang om een parlementariër voor de rechter te slepen.

Edwar is Algemeen Secretaris van een van de belangrijkste maatschappelijke organisaties van Irak, de Iraqi Al-Amal association. De organisatie is opgericht in ballingschap in 1992 ten tijde van het regime van Saddam Hoessein en was een van de eersten die na de val van dat regime weer aanwezig was in Bagdad. PAX steunt Al-Amal al jaren. Omdat de organisatie vertegenwoordigers uit heel Irak in haar gelederen heeft, speelt ze ook een belangrijke rol in het versterken van de stem van andere organisaties.

Hoewel de democratie nog maar in de kinderschoenen staat in Irak wordt de stem van de Al-Amal association wel gehoord. Met succes heeft Edwar gelobbyed voor wetgeving die het bestaan van maatschappelijke organisaties regelt. Ook is ze tevreden over de rechterlijke macht. “Die wordt steeds iets onafhankelijker van de overheid.” Waar ze echt woest om kan worden is de welig voortwoekerende corruptie in haar land. “Een op de vier mensen in Irak leeft onder de armoedegrens en kijk eens waar de elite van leeft.” Parlementariërs ontvangen – misschien wel om corruptie te voorkomen – erg hoge salarissen van wel 28.000 US dollar  per maand. De periode na de verkiezingen is het parlement acht maanden niet bij elkaar gekomen, omdat er onenigheid was over de verkiezingsuitslag. “Nu wil ik dat ze hun salaris terugbetalen. Ze hebben er al die maanden niets voor gedaan. Wij hebben 325 parlementariërs, dus het gaat om enorme bedragen. Democratie is transparantie, afrekenbaar willen zijn, geloofwaardig zijn en open staan voor vragen”, doceert Edwar. “Politici moeten ons vertegenwoordigen en ons niet als stemvee beschouwen.”

Naast een gezonde democratie, zet Edwar zich ook in voor rechten voor vrouwen en religieuze minderheden. Edwar is met haar organisatie op vrijwel alle niveau’s aan het werk: ze weet wat er aan de basis van de samenleving speelt en heeft de juiste contacten aan de bovenkant van de samenleving.  Een mooie combinatie.