Bekijk alle vluchten »

Een vredesduif voor vredescomité Rabia

"Door het vredescomité voelen mensen dat ze zich samen kunnen inzetten voor hun gemeenschap, en dit is heel waardevol voor Rabia omdat we éen moeten worden als we iets willen bereiken", zegt Nour van vredescomité Rabia.

In het door conflict geteisterde Irak werken lokale vredescomités hard aan het herstellen van vertrouwen. De Ninewa-provincie, gelegen in het noordwesten van Irak, is thuis aan een grote verscheidenheid aan etnische en religieuze groepen. Door opeenvolgende periodes van conflict en geweld, met meest recentelijk de snelle verovering van grote delen van de provincie door de Islamitische Staat in Syrië en Irak (ISIS), is het onderling vertrouwen ernstig geschaad. In gebieden waar ISIS is verdreven, heeft PAX met lokale organisaties en betrokken burgers vredescomités opgericht. Hiervoor zijn drie districten uitgekozen aan de Syrische grens in Noord-Irak: Sinuni, Rabia en Zummar.

Vredescomité Rabia

"Het conflict in Irak heeft ons leven op de kop gezet", vertelt Nour al-Shamari, die sinds een jaar bij het vredescomité zit. "We waren zorgeloos, maar nu moeten we leren omgaan met de pijnlijke herinneringen van slechts een paar jaar geleden. De wond is nog warm." Nour heeft meerdere familieleden, die bij de politie werkten, door de strijd tegen ISIS verloren. Nu zet ze zich in voor het vergroten van de rol van vrouwen in vredesopbouw. "Het maakt me verdrietig dat vrouwen in Rabia niet kunnen bijdragen aan de maatschappij. Ik hoop dat de vredescomité vrouwen doet samenkomen en hen een rol zal geven in de toekomst van Rabia."

De traditionele cultuur maakt dit geen makkelijke opgave. Respect voor de autoriteit van ouderen maakt inbreng van jongeren en vrouwen moeilijk. Om toch iedereen te betrekken, werken nu verschillende "sub-comités" samen, waarbij ouderen een meer adviserende rol op zich nemen en lobby werk doen, en waarbij jongeren meer activiteiten opzetten. Deze samenwerking is volgens Nour van groot belang. "Als je me vraagt naar de kracht van het vredescomité, zeg ik: inclusiviteit en het werken aan vrede ten tijde van oorlog."

Het jongerencomité heeft onder andere een voetbaltoernooi en een driedaags volleybal toernooi georganiseerd waar Arabische en Koerdische jongeren aan deelnamen. Het toernooi trok veel bezoek aan uit de omgeving, en jongeren toonden solidariteit met elkaar door ook teams van andere komaf aan te moedigen. "Door het vredescomité voelen mensen dat ze zich samen kunnen inzetten voor hun gemeenschap, en dit is heel waardevol voor Rabia omdat we éen moeten worden als we iets willen bereiken", zegt Nour. "Mensen praten over het vredescomité als iets dat hen hoop op een betere toekomst."

Op de foto het voetbaltoernooi waar Arabische en Koerdische jongeren aan deelnamen.