Bekijk alle vluchten »

Een vredesduif naar Israël en Palestina

Stuur een vredesduif naar vredesactivisten Ariel Dloomy en Abdallah Kiswani in Israël en Palestina.

Ariel Dloomy is de Joodse directeur van de organisatie NISPED-AJEEC in Bersheeva, de eerste grote stad in Israël vlak bij Gaza. In deze organisatie werken Joodse en Arabische Israëliërs samen aan ontwikkeling vooral van de Bedoeïenen. Ariel is geboren in een kibboets vlak bij de grens met Gaza, zijn familie is afkomstig uit Irak waar hen het leven na de vestiging  van de staat Israël onmogelijk werd gemaakt. Hij kent de dreiging die uitgaat van de raketbeschietingen vanuit Gaza. Maar hij gelooft dat het conflict alleen kan worden opgelost door onderhandelen en wijst het geweld en de huidige Israëlische aanvallen op Gaza af. Ariel is een onvermoeibare vredesactivist die samen met Palestijnse en Jordaanse partners, zich al jarenlang inspant voor een regionale vrede gebaseerd op het Arabische Vredesinitiatief. Het is mede aan hem te danken dat er op dit moment een groep van 40 Knesset leden is die geïnteresseerd is in dit Arabische Vredesinitiatief.

Abdallah Kiswani is een Palestijn die woont en werkt in Oost-Jeruzalem. Hij begon zijn vredeswerk als campagnemedewerker voor een vredesplan, het Ayalon-Nusseibeh plan. Dit plan, bestaande uit een aantal principes waarop een vreedzame oplossing  gebaseerd zou moeten zijn, werd in 2003 bekendgemaakt en in de loop der jaren ondertekenden meer dan 250.000 Israëliërs en 160.000 Palestijnen het plan. Sindsdien werkt Abdallah aan vredesopbouw in Oost-Jeruzalem. Door te bemiddelen in conflicten in buurten in Oost-Jeruzalem en via het buurtopbouwwerk dat hij doet, draagt hij bij aan de menselijke waardigheid van de Palestijnse  bewoners in Oost-Jeruzalem.  Hiermee legt hij de basis voor vreedzaam verzet tegen de bezetting.